Från kokvrå till riktigt kök

Det ursprungliga köket, egentligen en kokvrå, låg direkt vid entrén och var trångt och svårarbetat. Sovrummet, i direkt anslutning bakom köket, var däremot onödigt stort. Det kändes därför naturligt att ta en bit av sovrummet och lägga till köket för att på så vis skapa mer arbetsyta och skåpinredning. Dessutom skapades utrymme för installation av en liten diskmaskin och en ordentlig spis med fyra plattor. Diskhons läge behölls, men byttes till en större. För att få in ljus i köket gjordes ett högt sittande fönster i väggen mellan det nya sovrummet och köket.

Före                                      Förslag

 

.......och så här blev det.