Den befintliga trappan är på väg att rasa ihop.......

......och måste ersättas. Eftersom trappan ligger i ett gynnsamt kvällssolsläge vill familjen passa på att få en större, generösare entré. Formen på den nya trappan är anpassad till formen på ett befintligt burspråk. Under trappan görs ett förråd.