Renovering av vindsplan

Ursprungsplanen bestod av två sovrum, ett större och ett lite mindre samt en minimal hall. Mellan sovrummen fanns en väldigt liten toalett med handfat. Vid renoveringen blåstes hela övervåningen ut - endast plankväggarna återstod.

För att få till ett duschrum med ståhöjd togs en kupa upp. En bit av det stora sovrummet togs också i anspråk. Det lilla sovrummet gjordes om till arbetsrum med endast en halvvägg mot trappan. Den i förslaget tänkta balkongen blev tyvärr aldrig byggd.