Renovering av kök, badrum samt hall

Ett 60-talskök och badrum var i behov av renovering. Som en följd av detta fick även kapprummet en uppfräschning och en ny garderob. Önskemålet var utöver renoveringen att få ett lite rymligare kök samt större badrum. I badrummet togs badkaret bort och väggen mot hallen flyttades ut. På så sätt kunde badrummet omdisponeras och bli mer yteffektivt. Köket fick också på det viset ytterligare 60 cm till sitt förfogande. Kapprummet var trångt och smalt - skor och ytterkläder tog en stor del av utrymmet. För att frigöra plats togs en bit av det intilliggande arbetsrummet i anspråk för att få till en garderob. Ett glasparti med dörr sattes också in mellan kapprummet och den inre hallen för att skapa mer rumskänsla. Viktigt var att samtidigt bevara ljusinsläppet från vardagsrummet. Dörröppningen mot vardagsrummet vidgades också och den del av hallen som förut inte använts blev på så vis en del av vardagsrummet.