Kontoret

Företaget i sin nuvarande form är nystartat fr o m hösten 2010, men har funnits sedan 1980. Parallellt med mina anställningar på olika arkitektkontor - de senaste 10 åren på White arkitekter - har jag drivit verksamheten i liten omfattning och mestadels arbetat med om- och tillbyggnader av villor och fritidshus.

 

Jag arbetar ensam, men har ett brett kontaktnät med andra arkitekter/ ingenjörer/ konstnärer, kontrollansvarig enl. PBL samt sakkunniga inom byggnadsvård och miljö.

 

Jag arbetar i huvudsak med:

- om- och tillbyggnader av villor, fritidshus mm

- bostäder generellt

- förskolor

- äldreboende

- hyresgästanpassningar

 

i form av tidiga skeden/ programhandlingar/ bygglov.

 

 

 

 

Här jobbar vi!
Här jobbar vi!