CV - Projekt som anställd

Här följer ett urval av projekt under min tid som anställd:

 

Projektering White arkitekter AB
2008-09    S:t Maria Alsike, Nyproduktion av bostäder, gruppboende, förskola,

                 skola, matsal, café, öppen förskola samt kapell, handläggande arkitekt

 

2007-08    B06 – Beckomberga, Bromma
                 Ombyggnad av vårdbyggnad till äldreboende, handläggande arkitekt

2007-08    B11 - Beckomberga, Bromma

                 Ombyggnad av vårdbyggnad till skola, handläggande arkitekt


2007         Kv Hävringe, Kärrtorp
                 Nyproduktion prefab bostäder, handläggande arkitekt


2006         Kv Kalendern, Abrahamsberg

                 Nyproduktion bostäder

 

2005-06    Kv Armborstet, Älvsjö
                 Nyproduktion bostäder, handläggande arkitekt


2004-05    Kv Svallvågen, Hammarby Sjöstad.
                 Nyproduktion bostäder, medverkande ark förskola, handläggande ark
                 Kv Eden, Kungsholmen. Nyproduktion bostäder, medverkande ark
                 förskola, handläggande arkitekt

 

2002         Kv Krubban, Stockholm. Restaurering/ombyggnad av stallbyggnad till

                 kontor, medverkande arkitekt

 

2001         Södertörns högskola, Huddinge. Ombyggnad av bef hotellbyggnad

 

 

Projektering Gilles Despres arkitektkontor

1991-93    Kontorslokaler för CE Fritzes. Ombyggnad, handläggande arkitekt

 

 

Projektering 5 Arkgruppen AB 

1984-87    Ronna Centrum, Södertälje. Om- och tillbyggnad bostäder och

                 butikslokaler, handläggande arkitekt.

                 Brunnsängs centrum, Södertälje. Om- och tillbyggnad bostäder

                 och butikslokaler, handläggande arkitekt
                 Drevvikens energi, Haninge. Om- och tillbyggnad kontor, handläggande arkitekt
                 Järfälla energi, Järfälla. Om- och tillbyggnad kontor, handläggande arkitekt

 

1984         Tumba, miljöupprustning

 

 

Projektering Rosenberg & Stål arkitektkontor

1980-84    Tomteboda postterminal, Solna.

                  Golv, målning och fönster, ansvarig delentreprenader