Byggnadsvård

Gamla byggnader och miljöer har en historia och själ som är spännande, intressant och viktig att bevara.

 

 

 

 

 

Hösten 2010 påbörjade jag en vidareutbildning i Byggnadsvård, 60 p, vid Högskolan på Gotland. Utbildningen avslutas våren 2011.