Välkommen!

Alla har vi på något vis en relation till vår bygda miljö. Byggnader, stora som små, är alla unika. Oavsett om det gäller den privata bostaden eller offentliga byggnader och rum ställer det specifika krav på gestaltning och funktion, vid nybyggnad såväl som vid om - eller tillbyggnad. Äldre hus och miljöer har dessutom en historia och en själ att förhålla sig till. För mig är det också viktigt med inspirationskällor - natur, tradition, stil, miljö, teknik m m - men den personliga kontakten och dialogen med kunden är en av de viktigare inspirationskällorna för ett gott slutresultat. Förhoppningsvis kan vi tillsammans skapa en spännande, harmonisk och vacker miljö!

Inspirationsbilder

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Annika Boström , Arkitekt SAR/MSA
Stralsundsgatan 43, 122 37 Enskede 
Tel +46(0)8-396359, Mobil+46(0)709-907471

arkitekt@annikabostrom.se